Himna našeg vrtića

ROŽICA

ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
NAJDRAŽA MENI SI HIŽICA,
ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
VU TEBI VESEL SAM JA.

TUJ NAS TETE RADA MAJU,,
NAVEK S NAM SE POIGRAJU,
SAK DAN NEKAJ NAS NAFČIJU,
TUJ SE DECA RADA SMIJU...

ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
NAJDRAŽA MENI SI HIŽICA,
ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
VU TEBI VESEL SAM JA.

STRIČEK KUHAR FINO KUHA,
A NAJBOLŠA MU JE JUHA,
KAK TI ŠPIGEL VSE SE BLISTA,
ROŽICA JE NAVEK ČISTA.

ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
NAJDRAŽA MENI SI HIŽICA,
ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
VU TEBI VESEL SAM JA.

ZATO NAVEK NAJ OSTANE,
SREĆA ZA VSE NOVE DANE,
NAJ NAM NAVEK SUNCE SIJE,
NAJ SE VSAKI OD NAS SMIJE.

ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
NAJDRAŽA MENI SI HIŽICA,
ROŽICA, ROŽICA, ROŽICA,
VU TEBI VESEL SAM JA.

 

Službeni dokumenti
DV Rožica

Novi dokumenti:

PLAN NABAVE 2018.-1.izmjena i dopuna

Politika zaštite privatnosti

Prijava potrebe za radnikom:

Plan nabave 2018.

Godišnji financijski izvještaj 2017.

Plan proračuna za 2018.

Realizacija proračuna 2017.

Rebalans proračuna 2017.

Plan vrtića 2017/2018.

Kurikulum 2017/2018.

Izvještaj 2016/2017.

Stariji dokumenti:

Plan nabave 2016

Godišnji izvještaj 2015/2016

Godišnji plan i program 2015/2016

Plan proračuna za 2016.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - obrazac

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije - obrazac

Godišnji izvještaj 2014/2015

Plan o posebnim uvjetima

STATUT Dječjeg vrtića Rožica

Plan nabave DV Rožica za 2013.

Procedura stvaranja ugovornih obveza DV Rožica

Procedura zaprimanja računa

A tu imamo i odluku o ustrojavanju Kataloga informacija našeg vrtića.

Realizacija proračuna u 2014.g.

Plan proračuna za 2015. g.

Dječji vrtić Rožica

Dječji vrtić Rožica započeo je radom 02.veljače 2009. godine kada je na desetsatni program došlo 50-ro djece. Osnivač Vrtića je Općina Veliko Trgovišće, ujedno vlasnik i financijer. Kapaciteti dječjeg vrtića postepeno se popunjavaju , a od samog početka rada broj djece u redovitom programu kretao se između 50-ro i 60-ro djece.Nakon početne dvije mješovite vrtićke skupine, u mjesecu rujnu otvorena je i treća, mješovita jaslićka odgojna skupina, za djecu u dobi od 1 - 3 godine života.

Broj djece po odgojnim skupinama sukladan je državnom pedagoškom standardu, a otvaranjem još jedne skupine na katu objekta koja se treba još urediti i opremiti, omogućit će se dodatni upisi djece s područja općine Veliko Trgovišće, ali i iz drugih jedinica lokalne samouprave.
Udaljenost vrtića od glavne ceste, kao i površina uređenog i opremljenog dvorišta i igrališta zadovoljava potrebe za sigurnošću boravka djece, ali i mogućnost nesmetanog i slobodnog kretanja djece, korištenja prostora i odabir mjesta za igru.

Arhitektonsko rješenje vrtića koji izgleda kao drvena "hižica", te jednostavna unutrašnjost prostora omogućava kontinuirani kontakt i povezanost svih segmenata i cjelina vrtića, od odgojno-obrazovnog (sobe dnevnog boravka i višenamjenska dvorana), uslužnog dijela (kuhinja, praona), sve do administrativnog i upravnog dijela i sobe odgojitelja. Unutar tog "kruga", zapravo četverokuta, kojeg čine spojene drvene kućice, je otvoreni atrij u staklu koji podsjeća na unutrašnjost zagorskih dvoraca i kojeg koristimo za predstave, čitanje priča, susrete s gostima, tematske glazbene i likove aktivnosti i sl.

Sobe boravka spojene su "harmonika vratima" koja su cijelo vrijeme otvorena i djeci daju mogućnost slobode u odabiru prostora, materijala i društva za igru. Sve prostorije u kojima su djeca, opremljene su kao svojevrsni mali kabineti, pa je tako jaslićka grupa opremljena kao senzomotorički kabinet, susjedna grupa je povezana s nekoliko interesnih i simboličkih centara (od kutića obitelji, liječnika, uređivanja, kuhanja, šivanja i presvlačenja) koji su stalni ili privremeni, ovisno o interesu djece, a treći prostor koji je projektiran i u početku kao višenamjenska dvorana, ali s mogućnošću opremanja poput sobe dnevnog boravka /što je i sada/, uređena je kao spoj likovnog ateliera, centra za istraživanje, centra za početno čitanje, pisanje i računanje, informatičkog centra i centar za slikovnice, sve do centra za umjetničko izražavanje (scensko, glazbeno), te centra za građenje i konstruiranje.

Prve dvije prostorije imaju unutar sobe i galerije do kojih se dolazi drvenim stepenicama, a koji se koriste višenamjenski (od prostora za dnevni odmor do prostora za odlaganje didaktičkog materijala).

Materijalna opremljenost vrtića stalno se unaprjeđuje i dopunjuje uglavnom pomoću donacija, ali i zahvaljujući kreativnosti odgojitelja koji sami izrađuju "priručni namještaj" i oblikuju didaktičke igre i igračke. U obogaćivanju centara potrebnim materijalom za igru (pretežito predmeti iz svakodnevnog života) najviše nam pomažu sami roditelji i suradnici vrtića.

Vanjski dio vrtića podijeljen je u tri cjeline. Prvu čini asfaltna površina, koju smo sami oslikali i uredili kao prometni poligon, zatim igralište vrtića na kojem su od proljeća postavljene sprave za igru, pa sve do zemljanih površina iza i ispred objekta, koje smo uz pomoć dijela roditelja uredili za cvijetnjak i povrtnjak.

Sav unutarnji i vanjski prostor stavljen je poput "dječje kuće" u funkciju djece kojoj se otvara mogućnost neposrednog korištenja istog , ali i stalnog mijenjanja prema vlastitom odabiru i potrebama (naravno uz pomoć odgojitelja koji imaju zadaću stalno pratiti dječje potrebe i interese).

Radno vrijeme vrtića je od 06.00 do 17.00 sati, a ustanova radi bez prekida cijele godine. Kao nova ustanova u općini, vrtić predstavlja određeni most između roditelja, ostalih mještana, predstavnika općinskih vlasti i osnovne škole koja se nalazi u neposrednoj blizini vrtića.

 

Vrtićem upravlja Upravno vijeće u slijedećem sastavu:

- Ljiljana Vranić, mr.pharm - predsjednica
- Anica Tresk, prof. - zamjenica predsjednice
- Nikolina Milažar - član
-  ispred roditelja - korisnika usluga: gospođa Željka Korunda
-  ispred odgojitelja: gospođa Anamarija Kralj

malo dijete - Veliki genijalac - Vrtičke aktivnosti - Vrtićki programi - Obiteljski kutić - upis u vrtić - O našem osoblju - Galerija fotografija

Mediji o Rožici - Novosti iz dječjeg vrtića - O vrtiću Rožica - Kontaktirajte nas - Naslovnica

Web stranice dječjeg vrtića Rožica iz Velikog Trgovišća napravljene su početkom 2010. godine u duhu dobre volje.

Tekstovi i fotografije intelektualno su vlasništvo vrtića, ako nismo naveli drugi izvor. Izrada web stranica