Obrasci

:


Upitnik za upis u predškoluNAPUTAK:
Kako olakšati prilagodbu djeteta i roditelja na vrtić


Pravilnik o upisu djece NOVOZahtjev za upis u dječji vrtić NOVOPravilnik o načinu obračuna učešća u cijeni redovitog programa i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Rožica Veliko Trgovišće NOVOPodaci o novom djetetuOdjava djeteta

-------------------------------------


Financijski plan za 2017.Godišnje izvješće ZPPI


Rebalans za 2016.


Financijski izvještaj 2016.

Upisi djece u vrtić

Upisi djece u vrtić provode se u mjesecu svibnju, a svi zainteresirani roditelji mogu o tome dobiti informacije putem vrtićke oglasne ploče, lokalnih radio postaja, dnevnog lista i putem ovih stranica.


Za upis djece roditelji trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju koju čine:
prijava
preslika osobne iskaznice oba roditelja
preslika rodnog lista djeteta
preslika liječničke dokumentacije ukoliko dijete ima određenih teškoća u razvoju
presliku potvrde o korištenju dječjeg doplatka
presliku dokumentacije o stupnju invaliditeta roditelja sudionika domovinskog rata
potvrdu jedinice lokalne samouprave o sufinanciranju programa (ukoliko je roditelj izvan općine Veliko Trgovišće)

Prava i obveze roditelja regulirane su Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Rožica, te Ugovorom kojeg roditelj s vrtićem sklapa pri upisu djece, Odlukom o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rožica, Veliko Trgovišće, Pravilnikom o načinu obračuna učešća u cijeni redovitog programa dječjeg vrtića Rožica, Veliko Trgovišće, te Ugovorom kojeg roditelj s Vrtićem sklapa pri upisu djece.

Prije dolaska u dječji vrtić i korištenja desetsatnog redovitog programa, za novoupisanu djecu se omogućuje vrijeme prilagodbe koje se dogovara s ravnateljicom i odgojiteljima matične grupe. Vrijeme prilagodbe ovisi o mogućnostima ostanka roditelja u grupi, a vrtić je obvezan pripremiti se za prilagodbu svakog novog djeteta. Roditelji se o tom razdoblju upoznaju preko prigodnog letka.

obrazac prijave djeteta u dječji vrtić Rožica
obrazac - podaci o novom djetetu
obrazac odjave djeteta iz Dječjeg vrtića Rožica
upitnik za upis djeteta u program predškole
letak s uputama za razdoblje prilagodbe na dječji vrtić

(obrasci se nalaze na stranici lijevo)

Od suradnje prema partnerstvu

Temelj kvalitete rada dječjeg vrtića sigurno je i u dobroj suradnji s roditeljima. Ponekad su očekivanja roditelja prema dječjem vrtiću drugačija u odnosu na mogućnosti i na očekivanja vrtića prema roditeljima. Kako bi se ta očekivanja što više uskladila neophodna je stalna i otvorena , iskrena i obostrana komunikacija, suradnja i pravovremena informiranost.
Od klasičnih i tradicionalnih oblika suradnje pa do partnerstva roditelja i vrtića u odgoju djece, postepeni je put. Prije svega, i jedni i drugi trebaju pronaći zajedničke točke i interese u toj suradnji, a taj interes apsolutno treba biti usmjeren prema što kvalitetnijem odgoju djece, ostvarivanju dječjih prava i zadovoljavanju njihovih potreba i interesa.

Uz tradicionalne oblike suradnje s roditeljima poput raznih obavijesti putem oglasnih ploča i "kutića roditelja", informacijskih roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora, donošenja neoblikovanog materijala i slično, želimo roditeljima , ali i ostalim članovima obitelji djece približiti vrtić kao mjesto u kojem i oni mogu participirati, ne samo ispunjavajući svoje obveze već i mogućnosti sukreiranja samog programa ( sudjelovanje u aktivnostima s djecom, predlaganje aktivnosti, pomoć u oblikovanju prostorno materijalnih uvjeta, uređenje okoliša, zajedničke edukacije i slično.) O radu vrtića roditelji se svakodnevno mogu informirati ne samo usmeno, već i putem informativnih i edukativnih letaka, davanjem mišljenja u "kutijici prijedloga i primjedbi", a uskoro i putem ovih stranica.

Smatrat ćemo da smo iz uspješne suradnje kročili u kvalitetno partnerstvo s roditeljima kada će sami roditelji davati prijedloge novih oblika suradnje, uključiti se u život vrtića kao pomagač, potpora i suradnici - partneri koji će razumjeti i uvažavati rad odgojitelja i ostalih djelatnika. Naravno, u svemu tome je i velika uloga i odgovornost svih nas iz vrtića koji ćemo se svojom otvorenom, neposrednom i iskrenom komunikacijom prema roditeljima truditi aktivno slušati zahtjeve roditelja i okoline, ali i stalno promišljati potrebe za određenim promjenama u odgojnoj praksi.


malo dijete - Veliki genijalac - Vrtičke aktivnosti - Vrtićki programi - Obiteljski kutić - upis u vrtić - O našem osoblju - Galerija fotografija

Mediji o Rožici - Novosti iz dječjeg vrtića - O vrtiću Rožica - Kontaktirajte nas - Naslovnica

Web stranice dječjeg vrtića Rožica iz Velikog Trgovišća napravljene su početkom 2010. godine u duhu dobre volje.
A tu imamo i odluku o ustrojavanju kataloga informacija našeg vrtića.
Tekstovi i fotografije intelektualno su vlasništvo vrtića, ako nismo naveli drugi izvor. Izrada web stranica