Korisno

:

KORISNI LINKOVI

Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje RH

Udruga odgajatelja
dječjih vrtića


Hrvatsko pedagoški književni zbor

Internet portal RodaLITERATURA KOJU PREPORUČUJEMO:

Življenje djece u vrtiću
- prof. A. Miljak

Dječji vrtić - zajednica koja uči
- prof. E. Slunjski

Integralni predškolski kurikulum - rad djece na projektima
- prof. E. Slunjski

Biti kompetentan roditelj
- prof. M. Ljubetić

Odgajatelj kao refleksivni praktičar
- prof. M. Šagud

Kontekst predškolske ustanove
- prof. B. Petrović Sočo

Partnerstvo obitelji, vrtića i škole - dr. sc. Maje Ljubetić

Kurikulum ranog odgoja, istraživanje i konstrukcija
- dr. sc. Edite Slunjski

Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove - doc. dr. sc. Lidije Vujičić

Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića - dr. sc. Biserke Petrović-Sočo

Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje - holistički pristup - dr. sc. Biserke Petrović-Sočo

Jesper Jull - Vaše kompetentno dijete


Ljetna organizacija rada vrtića Rožice - obavijest za roditelje

Tijekom Ljeta 2013. godine ljetni ritam rada naše ustanove biti će malo probijenjen radi korištenja godišnjih odmora naših zaposlenika. Ljetne aktivnosti vrtića malo su promijenjene, a cjelovitu informaciju pročitajte ovdje.

Desetsatni redoviti program

Desetsatni redoviti program temelji se na programskom usmjerenju i humanističko-razvojnoj koncepciji. Često korišten termin "Vrtić - dječja kuća" cilj je kojeg postupno ostvarujemo na način da prije svega poštujemo dječje potrebe i stvarne interese, te stvaramo uvjete za kvalitetno življenje u ovoj zajednici. Budući je stručni kadar najvećim dijelom mlađe generacije, nije opterećen tradicionalnim odgojem i metodama rada, te doživljavanjem sebe kao podučavatelja. Naime, od samog početka ustroja vrtića, kroz zajedničke dogovore, sastanke i analize prakse, definirali smo ulogu refleksivnog praktičara, akcijskog istraživača koji ima zadaću stalno samoprocjenjivati vlastitu praksu, ali i znati i moći biti "prijatelj - kritičar". Na dobrom smo putu, ujedno svjesni da za ostvarenje tih ciljeva treba vremena i kontinuirani rad na sebi.

- Za sada u vrtiću djeluju tri odgojne skupine (jedna mješovita jaslićka i dvije mješovite vrtićke grupe) a broj djece variraod 55 do 60-tero polaznika. Uvjeti rada su sukladni svim potrebnim standardima, a u planu je i uređenje sobe boravka na katu za prijem nove djece ili "preseljenje" starije grupe i grupe predškole, kako bi se višenamjenska dvorana mogla ponovno koristiti za prvotne ciljeve.

- Planiramo proširiti i dopuniti program vrtića novim, kraćim, specijaliziranim programima poput ranog učenja stranog jezika, te umjetničkim programima, ali osnovni nam je cilj stvarati temelje kvalitetnom redovitom programu kojeg koriste sva djeca vrtića. Jedan od ciljeva nam je i stalna suradnja s vrtićima koji kontinuirano unapređuju svoju odgojnu praksu, pri tom mislimo na male vrtiće do tri- četiri grupe. Dakle, u dogledno vrijeme mogla bi se stvoriti mreža malih dječjih vrtića s područja županije, ali i šire, koji svojim okruženjem, kvalitetom življenja i stalnim istraživanjem novih mogućnosti izvanobiteljskog odgoja, najviše odražavaju obiteljski odgoj i okruženje.

Predškola

Program namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom (vrtić), ima u Velikom Trgovišću, za razliku od drugih predškolskih programa, dužu tradiciju. Do otvaranja dječjeg vrtića u općini, program predškole bio je ustrojen u osnovnoj školi i provodio se na tri lokacije (osnovna škola Veliko Trgovišće, te Područne škole Strmec i Dubrovčan). Od listopada 2009. godine naš vrtić preuzeo je organizaciju i vođenje ovog programa, također na tri lokacije (osim područnih škola jedna grupa djeluje u samom dječjem vrtiću). Zapošljavamo novog odgojitelja koji je sukladno Godišnjem planu rada vrtića raspoređen u vođenje predškole, a dio svojih radnih obveza realizira u primarnom (redovitom) programu. Broj djece je prosječan (najviše u grupi s kojom se rad provodi u prostoru vrtića, a obuhvaća naselja koja gravitiraju centru općine - 22-je djece). Nešto manje ih je u grupi s kojom se radi u područnoj školi Dubrovčan - 16-ro djece, dok je najmanji u područnoj školi u Strmcu gdje radi izuzetno malog broja budućih obveznika škole - četvero djece, uključujemo u rad i mlađu djecu kako bi i djeca iz tog malog naselja bila uključena u neki oblik predškolksog odgoja. Uvjeti rada najbolji su u prostoru vrtića, dok se oni u područnim školama prilagođavaju situaciji i organizaciji rada škole.

Godišnja satnica programa predškole je sukladno Državnom pedagoškom standardu 250 sati po odgojnoj grupi, osim u PŠ Strmec gdje je manja zbog malog broja polaznika. S radom predškola počinje 01.listopada i završava 31. svibnja, uključujući korištenje zimskih i proljetnih praznika prema kalendaru osnovne škole.

ROŽICA - zajednica koja uči

Unatrag više godina mijenjala se koncepcija predškolskog odgoja, metode rada i uloga odgojitelja kao najvažnije "karike". Umjesto tradicionalnog podučavanja, suvremeni odgojitelj promišlja i samovrednuje svoj rad, mijenja i unapređuje odgojnu praksu, stvara poticajne uvjete za kvalitetniji razvoj djeteta i stalno se "jača" u svojem profesionalnom razboju. Odgojitelj - stvarni, ne samo deklarativni refleksivni praktičar, najvažniji je za kvalitetu življenja i rada u vrtiću. Razvijanje timskog rada kao temelja međusobne stručne suradnje je nešto čemu u našem vrtiću od početka želimo dati veliki značaj. Sve su to začeci stvaranja zajednice koja uči, stalno unapređuje metode rada, međusobno se uvažava, potiče roditelje na partnerstvo, koristi projektno učenje i omogućuje dovoljno razvojnih poticaja za učenje i istraživanje, ali i cjelokupnu kvalitetu življenja djece i odraslih u zajedničkom učenju "čineći", uvažavajući dinamiku i mogućnosti individualnog razvoja svakog pojedinca.

Mješovite grupe koje su u našem dječjem vrtiću formirane na način da djeca bez ikakvih ograničenja koriste sav prostor vrtića (hodnici, sobe boravka) omogućuje podjednako i starijoj i mlađoj djeci veću razvojnu kvalitetu. Ta raznolikost koju daje slika druženja petogodišnjaka i jednogodišnjaka u istoj igri i istim materijalom potvrđuje pozitivne strane mješovitih grupa. Stariji su vrlo pažljivi prema mlađima, a mlađi ih "u stopu" prate u njihovim aktivnostima. Cjelodnevno otvorena vrata i koncepcija strukturiranja soba boravka po uzoru interesnih "kabineta" daju svu mogućnost raznovrsnog i cjelovitog razvoja djece neovisno o njihovoj dobi, već ovisno o njihovim potrebama i stvarnim interesima. Na taj način ova zajednica koja uči uključuje djecu od prve do šeste godine života koji žive i uče u suživotu sa svim odraslima koji o njima u vrtiću brinu.

malo dijete - Veliki genijalac - Vrtičke aktivnosti - Vrtićki programi - Obiteljski kutić - upis u vrtić - O našem osoblju - Galerija fotografija

Mediji o Rožici - Novosti iz dječjeg vrtića - O vrtiću Rožica - Kontaktirajte nas - Naslovnica

Web stranice dječjeg vrtića Rožica iz Velikog Trgovišća napravljene su početkom 2010. godine u duhu dobre volje.
A tu imamo i odluku o ustrojavanju kataloga informacija našeg vrtića.
Tekstovi i fotografije intelektualno su vlasništvo vrtića, ako nismo naveli drugi izvor. Izrada web stranica